گرایش : مالی

عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHPTOPSIS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده : مدیریت

گروه:  بازرگانی

پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مدیریت مالی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

استاد راهنما :

 جناب آقای دکتر مجید رستمی بشمنی 

استاد داور:

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

جناب آقای دکتر بهشتی

تابستان 1393

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مسأله. 2

1-3- ضرورت پژوهش.. 3

1-4- اهداف پژوهش.. 4

1-5- سوالات پژوهش.. 4

1-6- روش پژوهش.. 4

1-7- قلمرو پژوهش.. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

1-7-3- قلمرو مکانی.. 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات كليدي( نظري و عملياتي ) 6

2-1- مقدمه. 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن. 10

2-2-1- تامین منابع. 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه. 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه. 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه. 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 13

2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه. 15

2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی.. 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه. 19

2-2-6-4- زمان بندي بازار سرمايه و ساختار سرمايه. 22

2-2-7- نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي.. 23

2-2-7-2- نظریه هزينه هاي نمايندگي.. 24

2-2-7-3- هزينه سرمايه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمين مالي در اقتصاد: رتبه بندي هزينه  درآمد. 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی.. 27

2-2-10- تامين منابع مالي از خارج از سازمان. 27

2-2- 11- عوامل تعيين کننده ساختار تامين مالي.. 29

2-2-12- اصل تطابق در تامين مالي.. 29

2-2-13- تامين مالي و الگوي بازار کامل.. 30

2-2-14- تامين مالي در شرايط انحراف از الگوي بازار کامل.. 30

2-2-15- اهداف تامين منابع از خارج سازمان. 30

2-2-16- مزايا و معايب تامين منابع از بيرون(گروه مترجمان ميثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزايا 32

2-2-16-2- معضلات… 32

2-2-17- روش هاي تامين مالي.. 33

2-2-17-2- تامين مالي ميان مدت و بلند مدت… 33

2-2-18- منابع تأمين مالي بانک ها در ايران. 34

2-2-19- انواع روش هاي تامين مالي شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک هاي تجاري.. 40

2-2-19-3- وام هاي کوتاه مدت… 41

2-2-19-4- وام هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت… 41

2-2-19-5- خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي.. 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاري.. 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهيزات… 42

2-2-19-9- شرکت هاي تامين مالي تجاري.. 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت هاي بيمه. 43

2-2-19-13- اتحاديه هاي اعتباري.. 44

2-2-19-14- اوراق قرضه. 44

2-2-19-15- عرضه هاي خصوصي.. 45

2-2-19-16- کمک هاي دولتي.. 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی.. 47

2-2-21- تكنيك هاي تأمين مالي اسلامي.. 48

2-2-22- اصول تأمين مالي اسلامي.. 48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-23- نوآوري ها در تأمين مالي اسلامي.. 49

2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی.. 50

2-3- پیشینه پژوهش.. 51

2-3-1- پیشینه پژوهش داخلی.. 51

2-3-2- پیشینه پژوهش خارجی.. 54

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش پژوهش… 57

3-3- الگوریتم اجرای پژوهش.. 57

3-4- مدل اجرايي پژوهش… 60

3-5- جامعه آماري.. 61

3-6- روش و حجم نمونه گيري.. 61

3-7- ابزار گردآوري داده ها 61

3-8- روايي(اعتبار) ابزار گردآوري اطلاعات… 62

3-9- پايايي(قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده ها 62

4-1- مقدمه. 64

4-2- آمار توصیفی.. 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری.. 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری.. 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری.. 66

4-3- دلفی فازی.. 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی.. 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولويت بندي بخش هاي مختلف جامعه آماري با بهره گیری از تکنيک TOPSIS. 80

4-5-1- مرحله اول: تشکيل ماتريس تصميم. 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم. 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتريس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعيين راه حل ايده ال وضد ایده آل. 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل. 85

4-5-7-  شاخص شباهت… 86

5-1- مقدمه. 90

5-2- تحليل نتايج بخش توصيفي.. 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی.. 91

5-4- نتايج رتبه بندي روش های تامین مالی.. 91

5-4-1- نتايج تعيين وزن معيارها 91

5-4-2- نتايج اولويت بندي با روش تاپسيس… 91

5-5- محدوديت هاي تحقيق.. 92

5-6- پیشنهادات… 92

5-6-1- پيشنهادات بر اساس يافته هاي تحقيق.. 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

منابع. 94

پیوست پرسشنامه. 98

پیوست نرم افزاری.. 106

چکیده

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. در نظر داشتن بازارهای مالی سبب شده می باشد که بعضی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم می باشد که امروزه عقیده دارند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست پیدا نمود. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در آغاز در این پژوهش از روش دلفی فازی به مقصود شناسایی عوامل و معیارهای تامین بهره گیری شده می باشد. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده می باشد و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده می باشد. به همین مقصود در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری می گردد. حجم نمونه این پژوهش 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

 

1-1- مقدمه

شرکت ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی بایستی توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه هاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم زیرا هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه می باشد.

1-2- اظهار مسأله

اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه می باشد و کوشش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته می باشد موثر واقع‌ گردد. بدین ترتیب، ضمن آن که بایستی بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم کردن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم می باشد. نکته اصلی در این جا آن می باشد که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم می باشد که از روش های تامین مالی خرد بهره گیری گردد تا معضلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی می باشد(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌می باشد که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده می باشد و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی می باشد که همواره در این زمینه مطرح بوده می باشد. به گونه کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،1388). در نظر داشتن بازارهای مالی سبب شده می باشد که بعضی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم می باشد که امروزه عقیده دارند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست پیدا نمود(رضا،1384). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این بین لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده می باشد(تقوی و زمانیان،1388). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،1389). به مقصود مطالعه روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست بایستی معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در آغاز عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص کردن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان نظریه پرداز در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها بهره گیری خواهد گردید. روش مورد بهره گیری در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا با بهره گیری تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به مطالعه دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3- ضرورت پژوهش

فروشگاه های زنجیره ای به عنوان سازمان های خدماتي تأثیر تعيين کننده اي در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته و از اين رو از جايگاه ويژه اي در اقتصاد هر کشور برخوردارند. در اين راستا فعاليت مطلوب و موثر این فروشگاه ها مي‌تواند در رشد بخش هاي مختلف اقتصادي و افزايش سطح کمي و کيفي توليدات اثرات مهمي بر جاي گذارد. در سازمان ها و نظام های مالی هر کشور، تجزيه و تحليل این جوامع با مقاصد گوناگوني مانند ارزشيابي سهام، سودآوري، ارزيابي عملکرد، کارايي و … صورت مي گيرد، ضمن آن که تجربه وقوع بحران مالي اخير و اثرات مخرب ناشي از انتقال بحران از بخش پولي به بخش واقعي اقتصاد، لزوم توجه هر چه بيشتربه مقوله مديريت منابع مالي و سرمايه اي در فعاليت هاي موسسات مالی عیان ساخته می باشد. منبع اوليه موسسات مالي مانند فروشگاه ها آورده هايي می باشد که توسط مشتريان خصوصي، دولتي و شرکتي در اين فروشگاه ها با انواع مختلف به مقاصد مختلف قرار مي گيرند. با در نظر داشتن اين مورد مي توان اهميت منابع مالي را براي فروشگاه ها بيان نمود. از طرفي زماني سازمان ها و موسسات مالي مي توانند به اهداف خود نايل آيند که توان جذب اين منابع را داشته باشند. امروز در کلیه سازمان های کشورمان که با پول سروکار دارند، با انواع چالش هاي مختلفي رو به رو مي باشيم. چالش هایی مانند تحریم منابع و مواد مصرفی. با این تفاصیل به نظر می رسد که در این شرایط یکی از روش هایی که می تواند به بهبود ساختار مالی فروشگاه ها کمک ویژه ای کند، مطالعه روش های تأمین مالی به مقصود انتخاب بهترین روش می باشد. مطالب فوق ضرورت پژوهش را تأیید می کند.

1-4- اهداف پژوهش

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس میزان اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

1-5- سوالات پژوهش

روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای کدامند؟

– رتبه بندی روش های جذب منابع تأمین مالی در فروشگاه های زنجیره ای با بهره گیری از روش AHP TOPSIS به چه صورت می باشد؟

1-6- روش پژوهش

پژوهش حاضر را می توان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. تحقیقات کاربردی با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها و اشیا و الگوها در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند(حافظ نیا 1382). هم چنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمار آورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می خواهد بداند پدیده متغیر، شئ یا مطلب چگونه می باشد و به بیانی دیگر، این پژوهش وضع موجود را مطالعه می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتقا بین متغیر ها را مطالعه می نماید. روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی می باشد که از ‌زیر مجموعه های پژوهش توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و برنامه ریزان فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران تشکیل می دهند. مدل مفهومی این پژوهش در شکل زیر ارایه شده می باشد.

تعداد صفحه :119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان